Лига Европы PC сезон 104 Групповой этап

  1234
1denn   
2enjoyS 5:26:12:23:1
3jason8 2:51:60:31:4
4mazahaka 2:21:33:04:1